Het is onze verantwoordelijkheid u goederen te leveren met inachtneming van uw rechten als consument. Vindt u dat we onze wettelijke verplichtingen niet nakomen? Neem dan contact met ons op via 02 290 71 18 of stuur een e-mail naar [email protected].

Recht op annulering:

U hebt het recht een bestelling (de overeenkomst) binnen 14 dagen te annuleren, zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.

De annuleringsperiode verloopt 14 dagen na de dag waarop u of een derde anders dan de transporteur, aangegeven door u, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Als u gebruik wenst te maken van uw recht op annulering, moet u ons van uw besluit tot annuleren op de hoogte stellen d.m.v. een duidelijke verklaring (bijv. in een brief verstuurd per post of via e-mail). Onze contactgegevens zijn

PCSpecialist B.V.
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Nederland

Tel: 02 290 71 18
Email: [email protected]


Als u ingelogd bent op uw klantenaccount, kunt u gebruikmaken van ons RMA-annuleringsformulier maar het is niet verplicht. Kiest u voor deze manier van annuleren, dan bevestigen wij direct per e-mail de ontvangst van een dergelijke kennisgeving van annulering.

Voor het halen van de deadline voor annuleren is het voldoende als u ons er binnen de annuleringsperiode van op de hoogte stelt dat u uw recht op annulering uitoefent.

Gevolgen van annulering:

Als u een bestelling annuleert (de overeenkomst ontbindt), storten wij alle bedragen die we van u hebben ontvangen terug op uw rekening, inclusief eventuele bezorgkosten (behalve eventuele aanvullende kosten voortvloeiend uit uw keuze voor het type bezorging anders dan de goedkoopste vorm van standaard bezorging die wij u aanbieden). De levering van diensten (te weten een versnelde/voorrangsbezorging - indien besteld) wordt niet vergoed indien de goederen reeds zijn verzonden, aangezien deze serviceovereenkomst dan volledig binnen de annuleringsperiode is voltooid.

We kunnen besluiten om een bedrag in mindering te brengen voor het verlies in waarde van de geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige handelingen door u.

We storten het terug te betalen bedrag zo snel mogelijk terug op uw rekening en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we de geleverde goederen van u terug ontvangen, of (indien dit eerder is) binnen 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert waaruit blijkt dat u de goederen eerder hebt geretourneerd, of indien er geen goederen zijn geleverd, binnen 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw besluit deze overeenkomst te annuleren.

We betalen het bedrag aan u terug via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u expliciet bent overeengekomen dit op een andere manier te willen afhandelen; in ieder geval bent u geen enkele kosten verschuldigd als gevolg van de terugbetaling. We kunnen ervoor kiezen de terugbetaling op te schorten tot we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of bewijs van u hebben ontvangen waaruit blijkt dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang welke situatie zich het eerste voordoet.

Als wij de goederen hebben geleverd aan een adres in het België, halen wij de goederen op en zijn de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van deze goederen voor uw rekening. De kosten voor ophalen in de meeste delen van het België bedragen €58.

Hebt u een klacht of probleem?

De meeste klachten en problemen kunnen we op informele wijze oplossen. Neem in eerste instantie contact op met ons ondersteuningsteam per email op [email protected] of bel 02 290 71 18.

Als u weet met wie u in eerste instantie contact had, kunt u vragen of u die persoon weer kunt spreken.

U kunt ons ook verzoeken om met een manager te spreken. Die zal altijd proberen eventuele problemen op te lossen of andere kwesties op te lossen.

Een officiële klacht indienen

Bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Dien uw klacht in via een duurzaam medium, zoals per (aangetekende) brief. Onze contactgegevens zijn:

PCSpecialist B.V.
Trompenburgstraat 4
6412 ZH
Heerlen
Limburg
Nederland

Tel: 02 290 71 18
E-mail: [email protected]


Wilt u uw klacht per e-mail indienen? Vermeld dan de woorden OFFICIËLE KLACHT in de onderwerpregel. Dan wordt aan uw bericht de juiste behandelingsprioriteit toegekend.

Als we uw klacht hebben ontvangen, sturen we u een e-mail ter bevestiging naar de account die op onze website is geregistreerd. Er wordt dan een taak toegewezen aan de manager Klachtenafhandeling.

We onderzoeken uw klacht en proberen binnen 7 werkdagen een antwoord te geven, hoewel dit in sommige gevallen een update betreft en geen definitief antwoord.

Ons definitieve antwoord bevat een samenvatting van de kwestie, informatie over onze juridische verplichtingen en aansprakelijkheid en een uitleg waaruit duidelijk wordt wat er al is aangeboden/welke stappen er al zijn gezet. Ook geven we, indien van toepassing, aan wat we zullen doen om het probleem op te lossen.

Uw bestelling annuleren

Als u uw bestelling wilt annuleren (het contract) is de snelste manier om in te loggen op uw klantrekening gebied en vul ons RMA annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht. U ook hieronder verwijzen naar het model annuleringsformulier dat u kan gebruiken om het contract te annuleren:


Ik/Wij [*] laat/laten u hierbij weten dat ik/wij mijn/ons contract wens/wensen te annuleren met betrekking tot de verkoop van de volgende goederen [*] / voor de levering van de volgende dienst [*],

Besteld op [*] / ontvangen op [*],

Naam/namen van consument(en)

Adres(sen) van consument(en)

Datum: 18-04-2024

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is