Wij zijn:PCSpecialist B.V. - registratienummer van het bedrijf KVK 81373643
Ons adres is:Trompenburgstraat 4, 6412 ZH, Heerlen, Nederland
U kunt contact met ons opnemen via:Per post naar ons adres
per e-mail naar - [email protected]
of per telefoon - 02 290 71 18
U bent:een koper van onze goederen en/of diensten


Dit document bevat veel informatie en een deel daarvan is van juridische aard. We hebben geprobeerd zo duidelijk mogelijk te zijn en raden u aan deze informatie zorgvuldig te lezen voordat u enige goederen en/of diensten bij ons bestelt. Als u goederen op deze website bestelt, dan gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1
Betekenissen van de door ons gebruikte woorden
1.1"Overeenkomst" is een verwijzing naar deze algemene voorwaarden, het retourbeleid, het privacybeleid en eventuele bestelformulieren en betalingsinstructies die aan u worden verstrekt;
1.2"Klant", "u", "uw" en "van u" heeft betrekking op de persoon die deze website gebruikt voor het bestellen van goederen of diensten;
1.3"Goederen" of "Producten" betekent de computer of laptop die u bij ons hebt besteld en eventuele andere hardware- of softwareproducten die door u zijn besteld en die worden vermeld op uw bestelformulier;
1.4"Dienst" of "Diensten" betekent de dienst van installatie bij u thuis die wij onze klanten aanbieden. De precieze details daarvan zijn afhankelijk van het niveau van de dienst die wordt geselecteerd;
1.5"Algemene voorwaarden" betekent dit document en eventuele updates van dit document die worden weergegeven op onze website;
1.6"wij", "ons" en "onze" zijn verwijzingen naar PCSpecialist B.V..
1.7"Website" is een verwijzing naar de website, www.pcspecialist.be die wordt geëxploiteerd door ons en waarop deze voorwaarden worden weergegeven.


6
Annuleringen en retourzendingen
6.1Ga je als consument een Overeenkomst met ons aan, dan ben je gerechtigd deze Overeenkomst op ieder moment binnen 14 kalenderdagen, geteld vanaf de dag waarop je de Producten hebt ontvangen, te annuleren. Je bent verplicht ons hiervan op de hoogte te stellen middels een duurzame gegevensdrager (e-mail/brief) en jouw bestelnummer te vermelden in iedere vorm van correspondentie. Kennisgeving per telefoon is niet voldoende.
6.2Als je een overeenkomst sluit als Zakelijke/Handelsklant is artikel 6.1 niet van toepassing. Bestellingen door of namens een bedrijf kunnen na plaatsing niet meer worden geannuleerd. Een bestelling wordt als Zakelijke bestelling gezien, als deze is betaald via een zakelijke bankrekening of met een zakelijke bankpas/creditcard, of als er een bedrijfsadres of inkoopordernummer is opgegeven. Indien je bestelling defect of beschadigd is en je deze wilt weigeren, stel je ons hiervan binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte via een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet gebeurt, wordt aangenomen dat je de goederen accepteert. In dat geval kan een eventuele schending van het contract uitsluitend worden behandeld als een schending van de garantie. Voor goederen die onvolledig, onjuist, defect of fysiek beschadigd zijn, zijn de artikelen 6.10 en 6.11 van toepassing.
6.3Je dient bovendien het Product of de Producten onmiddellijk aan ons te retourneren, in dezelfde staat als waarin je het/ze hebt ontvangen, op eigen risico en kosten. Je bent wettelijk verplicht de Producten voorzichtig te behandelen zolang ze in jouw bezit zijn. Voldoe je niet aan deze verplichting, dan zijn wij mogelijk gerechtigd de schade op jou te verhalen.
6.4We bieden geen ophaaldienst aan voor bestellingen geleverd in IJsland, Faeröer, Andorra, Canarische Eilanden, Réunion, Martinique & Guadeloupe. De garantieservice is strikt Return to Base. Dit betekent dat als er zich een fout voordoet bij je bestelling, het jouw verantwoordelijkheid is om de defecte goederen op eigen kosten aan ons te retourneren via verzekerde koeriersdienst. Zodra wij de goederen gerepareerd of vervangen hebben, sturen wij deze op onze kosten naar je terug.
6.5De levering van diensten (te weten een versnelde bezorging/voorrangslevering - indien besteld) wordt niet vergoed aangezien deze serviceovereenkomst dan volledig binnen de annuleringsperiode is voltooid.
6.6Zodra wij de geannuleerde Producten hebben ontvangen, storten we binnen 14 dagen het volledige door jou betaalde bedrag terug op je rekening, met inbegrip van de bezorgkosten (tenzij er aanvullende kosten in rekening zijn gebracht indien je hebt gekozen voor een bezorgvorm anders dan de goedkoopste standaard bezorgvorm die wij aanbieden), verminderd met de kosten voor het ophalen van de Producten, indien van toepassing.
6.7Tenzij goederen gebreken vertonen of verkeerd zijn omschreven, kunnen we een bedrag aanrekenen dat niet hoger is dan de directe kosten voor het ophalen van de goederen, indien je de goederen niet zoals vereist aan ons terugstuurt. Alle geleverde originele artikelen moeten worden teruggezonden met het terugbetalingsverzoek. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, welkomstpakketten, softwarediscs, kabels, digitale downloadcodes van bijvoorbeeld games, behuizingaccessoires en randapparatuur.
6.8Software of verbruiksgoederen die uit de verpakking zijn gehaald of geactiveerd, kunnen niet worden geannuleerd en worden niet vergoed. Zie artikel 28(3)(b) van de Britse Consumer Contracts Regulations 2013 voor meer informatie.
6.9Een volledige verklaring omtrent jouw wettelijke rechten op grond van de Britse Consumer Contracts Regulations 2013 zijn op te vragen bij het Citizens Advice Bureau (adviesbureau voor burgers) of Trading Standards Office (zij bieden informatie over handelsnormen) in het Verenigd Koninkrijk.
6.10Zijn de geleverde goederen fysiek beschadigd, dan dien je ons hiervan binnen 72 uur na ontvangst op de hoogte te stellen per e-mail, brief of webmail door in te loggen in je account. Doe je dit niet binnen 72 uur na ontvangst van de goederen, dan gaan we ervan uit dat de fysieke schade is ontstaan terwijl de goederen in jouw bezit waren.
6.11Vermoed je dat de Goederen gebreken vertonen en wil je ze aan ons terugsturen, dan dien je binnen 72 uur na het ontdekken van het gebrek contact met ons opnemen en een RMA-verzoek (Retourneren Met Autorisatie) indienen. We onderzoeken het teruggezonden Product en indien je er recht op hebt, stellen we je per e-mail binnen een redelijke termijn op de hoogte van je mogelijkheden (dit kan zijn een reparatie, vervanging of terugbetaling). Vervolgens repareren, vervangen of vergoeden we het Product zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop je bevestigt of kiest voor een reparatie of vervanging, of binnen 14 dagen na de dag waarop je kiest voor terugbetaling van het onvolkomen Product.
6.12Heb je recht op een vergoeding, dan maken wij het terug te ontvangen bedrag zo snel mogelijk over, en in ieder geval binnen:

 • 14 dagen na de dag waarop we door ons geleverde goederen van je terug ontvangen, of
 • (indien dit eerder is) 14 dagen na de dag waarop je bewijs overlegt van het retourneren van de goederen, of
 • indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop je ons hebt laten weten dat je deze overeenkomst wilt annuleren.
 • 6.13Retourzendingen als gevolg van beschadigingen of vermoede onvolkomenheden worden op onze kosten door ons opgehaald binnen de eerste maand na ontvangst of zoals verleend uit hoofde van jouw garantiebepaling. Blijkt het product geen gebreken te vertonen, dan worden de kosten van het ophalen, opnieuw bezorgen, eventuele arbeidsloon en het opnieuw verpakken bij jou in rekening gebracht. Bestellingen die zijn bezorgd op de Kanaaleilanden, in Noorwegen, IJsland of Zwitserland kunnen niet door ons worden opgehaald.
  6.14Het aan ons terugzenden van randartikelen (artikelen anders dan een computer of laptop) is jouw verantwoordelijkheid. Je dient hiervoor zelf een bezorgmethode te kiezen en organiseren. Binnen de eerste maand na ontvangst of op ieder moment daarna zijn wij niet verantwoordelijk voor het ophalen van randartikelen.
  6.15Wanneer wij zorgdragen voor het ophalen, is het jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten zorgvuldig worden verpakt met inachtneming van het type en de waarde van de goederen die retour worden gezonden. Vanwege de aard van de geleverde goederen raden we je aan de oorspronkelijke verpakking te gebruiken. Is de oorspronkelijke verpakking niet langer beschikbaar, dan kun je een nieuwe speciale verpakking bij ons bestellen. Kies je ervoor de goederen zelf te verpakken, dan ben jij verantwoordelijk voor de eventuele kosten voor de herstelling van schade ontstaan door een ontoereikende verpakking. We bevestigen de ontvangst van het artikel enkel wanneer het in goede staat is na het openen van de verpakking en inspectie.
  6.16Stuur je de goederen aan ons terug d.m.v. een zelf gekozen bezorgmethode en worden de goederen vervolgens door ons inderdaad gebrekkig bevonden, dan betalen wij de bezorgkosten met een maximumbedrag van €12 aan je terug. Dit bedrag wordt alleen terugbetaald na ontvangst van bewijs van transportkosten en is alleen van toepassing als de goederen volgens de garantieperiode die op uw bestelling vermeld staat gedekt zijn.
  6.17Wanneer je goederen aan ons retourneert binnen de bedenkperiode van 14 dagen en de goederen niet in een redelijke conditie blijken te zijn of de goederen onnodig zijn gebruikt, hebben we het recht slechts een gedeeltelijk bedrag te vergoeden.
  6.18Als u een thuisinstallatiedienst annuleert nadat uw bestelling verzonden is, worden annuleringskosten ten bedrage van €47 inclusief btw in mindering gebracht op de terugbetaling.
  6.19Als u het systeem retour wilt zenden in de originele verpakking en uw verpakking niet geschikt is voor retourzending of u de originele verpakking niet meer hebt, neem dan gerust contact met ons op zodat we u tegen betaling een vervangende verpakking kunnen toezenden.
  6.20Consumenten kunnen hun wettelijke garantierechten voor goederen uitoefenen.
  6.21Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillencommissie voor consumenten. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat hier beschikbaar is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


  7
  Garantie
  7.1In aanvulling op een eventuele garantie die je hebt afgenomen tijdens het bestellen van jouw Goederen, garanderen wij dat alle Goederen die wij leveren tot tenminste 12 maanden na het moment van bezorging vrij blijven van gebreken. Deze garantie heeft geen invloed op jouw rechten als consument.
  7.2Onder voorbehoud van clausule 7.3, worden goederen die door ons defect zijn bevonden tijdens de garantieperiode, gerepareerd of vervangen door een product met een gelijke of betere prestatie en met een gelijke of betere waarde op het moment dat een autorisatie voor retourmateriaal ("RMA") wordt gegenereerd. Alle producten die onder de garantie worden geretourneerd, moeten een geldig RMA-nummer hebben gekregen. Door ons ontvangen producten zonder geldig RMA-nummer worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
  7.3Als je een specifieke grafische kaart bestelt en de naam van de fabrikant van de AIB (add-in-board) staat niet specifiek vermeld in de productbeschrijving of op de uiteindelijke rekening, dan ontvang je een grafische kaart die voldoet aan de aangegeven versie- of modelspecificatie. Als de grafische kaart wordt ingeruild tijdens de garantieperiode, dan zullen we een grafische kaart leveren die voldoet aan de aangegeven versie- of modelspecificatie, of een die deze overtreft. Dit model is wellicht van een andere AIB-fabrikant, waardoor de werkelijke prestatie iets hoger of lager kan zijn dan die van het originele model.
  7.4Deze garantie is niet van toepassing op eventuele gebreken in de goederen als gevolg van normaal gebruik en slijtage, opzettelijke schade, ongelukken, nalatigheid door jou of een derde (bijv. wanneer je geen overspanningsbeveiliging gebruikt), gebruik dat valt buiten het door de fabrikant aangeraden gebruik (bijv. gebruik in een ongeventileerde / warme of stoffige omgeving), het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant, of een wijziging of reparatie die is uitgevoerd zonder toestemming van de fabrikant.
  7.5Tenzij anders is aangegeven, dienen alle LCD-/LED-panelen te worden beschouwd als behorende tot klasse 2 en te voldoen aan de ISO-normen ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 met betrekking tot pixelgebreken. Dode pixels op LCD-/LED-panelen vallen onder de algemene garantiebepalingen van de fabrikant. We kunnen niet garanderen dat je een vervangend scherm ontvangt indien er één of meerdere dode pixels in je scherm ontstaan.
  7.6Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens en niet verplicht je eraan te herinneren om regelmatig een back-up van je gegevens te maken. Jouw gegevens zijn jouw verantwoordelijkheid en je dient voldoende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat gegevens kunnen worden hersteld als ze verloren gaan. Het kan zijn dat harde schijven en/of solid state drives geformatteerd of vervangen worden wanneer ze terug worden gestuurd onder garantie, ongeacht eventuele andersluidende correspondentie.
  7.7Laptopaccu's worden geleverd met een garantie van maximaal 6 maanden, ongeacht de garantievorm die wordt aangeschaft.
  7.8In tegenstelling tot de meeste computerbedrijven staan wij toe dat je de behuizing openmaakt en je eigen onderdelen installeert zonder dat hierdoor je garantie vervalt, onder de volgende voorwaarden:

  • beschadigen de handelingen van de persoon die de onderdelen installeert de computer, dan vervalt je garantie;

  • installeer je niet bij ons aangeschafte onderdelen en veroorzaken deze onderdelen problemen met je computer, dan vervalt je garantie;

  • installeer je niet bij ons aangeschafte onderdelen, dan bieden we je geen enkele vorm van ondersteuning bij het installeren ervan of als er zich problemen voordoen met de onderdelen die je hebt geïnstalleerd
  • we bieden je ondersteuning bij het installeren van onderdelen die je bij ons aanschaft, mits je deze onderdelen aanschaft via de upgrade service die we aanbieden in je online account.
  7.9We behouden het recht om de garantie op te schorten of om service te weigeren als uw behuizing, moederbord, CPU of BIOS, zonder goedkeuring vervangen is.
  Iedere poging tot reparatie of modificatie door onbevoegd personeel zal de garantie doen vervallen.
  7.10Neem je goederen die je bij ons hebt aangeschaft mee naar een derde en proberen zij een probleem met je computer te diagnosticeren of repareren, dan loop je het risico dat ALLE garanties uit hoofde van de bestelling komen te VERVALLEN en we vergoeden geen voorrijkosten of kosten voor onderzoek of ondersteuning ter plaatse, omdat we je geen garanties verstrekken op locatie of daar kosten voor in rekening brengen. Ervaar je problemen met je bestelling, neem dan contact met ons op voor advies. Vraag indien nodig een RMA-nummer aan en stuur het artikel naar ons op volgens de aangegeven procedure voor retourzendingen.
  7.11Ervaar je software- of hardwareproblemen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor het vervangen, opnieuw installeren of compenseren van verloren, beschadigde of gecorrumpeerde software. Dit is uitsluitend van toepassing op software die gratis door ons wordt verstrekt of op software van derden die door jou is geïnstalleerd.
  7.12Dead Pixel Guarantee - Heb je gekozen voor een dode pixelgarantie en meld je binnen de aangegeven tijdsperiode een dode pixel, dan halen we de laptop bij je op en vervangen het scherm gratis door een scherm zonder gebreken en dezelfde of betere specificaties. Het ophalen en opnieuw bezorgen van het beeldscherm kost je niets. Deze kosten zijn inbegrepen, net als de arbeidskosten. Je kunt gedurende de garantieperiode ongelimiteerd gebruikmaken van deze service.

  De dode pixelgarantie vangt aan op de dag waarop je jouw bestelling ontvangt. Eventuele dode pixels moet je melden binnen de garantieperiode om aanspraak te kunnen maken op een vervangend scherm. Gebarsten, beschadigde of gebroken schermen worden niet gedekt door de dode pixelgarantie, ongeacht de hoeveelheid dode pixels. Deze garantie biedt geen dekking voor aangeschafte externe monitoren; alleen het scherm van de laptop zelf valt onder deze garantie.

  Helaas kunnen we geen ophalingen regelen vanuit IJsland, Faeröer eilanden, Andorra, Canarische Eilanden, Réunion, Martinique en Guadeloupe, maar we kunnen wel tot €59 vergoeden voor uw verzendkosten.
  7.13Als een product wordt gerepareerd buiten de garantieperiode die op je bestelling staat vermeld, kunnen we afhalen regelen via onze koerier. De kosten voor afhalen zijn €59 inclusief btw. Tenzij anders vermeld in de verstrekte garantie, is de garantie voor vervangende onderdelen beperkt tot maximaal één jaar vanaf de datum van verzending van je retourzending. Voor gerepareerde onderdelen is de garantie beperkt tot maximaal drie maanden.
  7.14Als u weigert de Goederen naar u terug te sturen (om welke reden dan ook) of als u pogingen tot levering/herlevering weigert, zullen de Goederen tot maximaal 12 kalendermaanden worden vastgehouden vanaf het moment waarop de Goederen voor het eerst werden ontvangen. Zodra dit tijdsbestek is verstreken, zullen wij opnieuw proberen contact met u op te nemen om eventuele openstaande betalingen te regelen en/of een geschikt tijdstip af te spreken om de Goederen aan u te retourneren.

  Als u er niet mee instemt dat wij de Goederen retourneren of als wij geen reactie ontvangen op enige communicatie (per e-mail en/of per post) en u eventuele verschuldigde betalingen niet voldoet en u ons niet binnen 14 kalendermaanden vanaf het moment waarop de Goederen voor het eerst werden ontvangen een geschikte datum voor herlevering meedeelt, zullen de Goederen worden vernietigd en/of verwijderd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor uitlekken of verlies van gegevens en/of inkomsten en/of verlies of beschadiging tijdens het vervoer. Het staat u vrij uw eigen koerier te regelen om de Goederen op te halen, indien u dat verkiest. Om twijfel te voorkomen, een geschikte datum voor herbezorging is een werkdag binnen 30 kalenderdagen na uw antwoord op een ontvangen mededeling.