INLEIDING

PCSpecialist B.V. zet zich in om onze praktijken ter bestrijding van slavernij en mensenhandel te verbeteren. Als speler in de informatietechnologiesector zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor een robuuste aanpak van slavernij en mensenhandel. Dit is onze eerste verklaring betreffende moderne slavernij en mensenhandel na de invoering van de Modern Slavery Act 2015.

Deze verklaring is afgelegd op grond van sectie 54(1) van de Britse Modern Slavery Act uit 2015 en vormt onze verklaring omtrent dwangarbeid en mensenhandel voor het boekjaar eindigend op 31 augustus 2022.

ORGANISATIESTRUCTUUR

PCSpecialist B.V. is een fabrikant en verkoper van op maat gemaakte desktops en laptops in de technologiesector. Via onze website leveren wij in de meeste Europese landen en ook in het Verenigd Koninkrijk.

Onze jaaromzet bedraagt €167.181.141,00.

ONS BEDRIJF

Ons bedrijf werkt vanuit vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en heeft 191 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer 120 productie- en magazijnmedewerkers zijn en de rest administratie en klantenondersteuning.

ONZE TOELEVERINGSKETENS

Intel, Asus en Corsair maken deel uit van onze toeleveringsketens.

Wij kopen in de hele wereld onderdelen in, onder meer in het Verre Oosten en delen van Europa. Hierbij krijgen we in sommige landen weleens te maken met een juridische, ethische of culturele context die afwijkt van de onze. Daarom volgen wij een gestructureerd proces voor due diligence bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties en evalueren wij bestaande relaties waar nodig telkens opnieuw om er zeker van te zijn dat beide partijen in de relatie zich aan de regels houden.

ONS BELEID INZAKE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

We doen onze uiterste best ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt binnen onze toeleveringsketens of in onderdelen van ons bedrijf. Ons beleid tegen slavernij is een afspiegeling van onze vastberadenheid om in al onze zakelijke relaties ethisch en met integriteit te werk te gaan en effectieve systemen en controlemechanismen in te voeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat nergens in onze toeleveringsketens slavernij en mensenhandel voorkomt.

“DUE DILIGENCE” INZAKE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

In het kader van ons initiatief om risico’s te identificeren en minimaliseren voeren wij controles uit bij iedere nieuwe potentiële zakelijke relatie. We hebben processen om:

 • Potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens identificeren en beoordelen.
 • Het risico van slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens beperken.
 • Potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens bewaken.
 • Klokkenluiders beschermen.

EERBIEDIGING VAN ONZE WAARDEN EN NORMEN DOOR LEVERANCIERS

We hanteren een beleid van “zero tolerance” met betrekking tot slavernij en mensenhandel . Om ervoor te zorgen iedereen in onze toeleveringsketen en alle contractanten dit beleid naleven en onze waarden eerbiedigen, hebben we een nalevingsprogramma ingevoerd.

We hebben een gespecialiseerd nalevingsteam dat bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende afdelingen:

 • Juridisch
 • Inspectie en naleving
 • Human resources/Personeelszaken
 • Inkoop
 • Verkoop

TRAINING

Wij bieden onze medewerkers training aan zodat zij zich in hoge mate bewust zijn van de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketen en ons bedrijf, en deze risico's begrijpen. .

EFFECTIVITEIT VAN ONS BELEID IN DE BESTRIJDING VAN SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

We gebruiken de volgende KPI's (kernprestatie-indicatoren) om te meten hoe effectief we zijn geweest in het garanderen dat er geen sprake is van slavernij en mensenhandel in onderdelen van ons bedrijf of in onze toeleveringsketens:

 • Vragenlijst betreffende naleving van voorschriften voor alle nieuwe zakelijke relaties
 • Halfjaarlijkse updates voor alle relaties

Danny Williams

Algemeen Directeur
PCSpecialist B.V.
Laatst bijgewerkt: 23 april 2024